Czytaj więcej"/> Drukuj
Stan wyjątkowy, jedne z nadzwyczajnych stanów państwa, którego wprowadzenie powoduje w szczególności ograniczenie określonych praw i swobód obywatelskich.
W Polsce instytucja stanu wyjątkowego była początkowo wchłonięta przez instytucję stanu wojennego. Może go wprowadzić prezydent na czas oznaczony, lecz nie dłuższy niż 3 miesiące na całym lub części terytorium Polski, jeśli zagrożone zostało bezpieczeństwo wewnętrzne państwa lub w razie klęski żywiołowej. Prezydent może przedłużyć ten stan tylko raz na okres nie dłuższy niż 3 miesiące za zgodą Sejmu i Senatu. W czasie stanu wyjątkowego nie może być zmieniona konstytucja i ordynacja wyborcza oraz nie można rozwiązać Sejmu, a w przypadku upływu jego kadencji przedłuża się ona na 3 miesiące po zakończeniu stanu wyjątkowego.
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-01-19 13:13:50