Czytaj więcej"/> Drukuj
Stan stacjonarny- to pojęcie funkcjonujące w kilku dziedzinach nauki:
W teorii kwantowej stan stacjonarny występuje wtedy gdy energia potencjalna nie zmienia się w dziedzinie czasu, czyli \[\frac {dU} {dt} = 0 \]. Można wówczas metodą separacji zmiennych rozdzielić równanie Schrödingera na część zależną i niezależną od czasu. Rozwiązaniem części czasowej jest funkcja \[\phi(t) = exp ( -i \frac {Et} {\hbar} ) \]
W kinetyce chemicznej stanem stacjonarnym nazywa się sytuację, gdy stężenie produktu pośredniego w reakcji chemicznej osiąga przez większość czasu trwania reakcji pewną niewielką, ale stałą wartość. Zwykle stężenie stacjonarne produktu pośredniego (np: rodników) jest na tyle małe, że nie daje się go zmierzyć współcześnie dostępnymi metodami - jednak ogólny przebieg kinetyczny reakcji jest pośrednim dowodem na istnienie tego stanu.
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2020-10-01 03:30:25