Czytaj więcej"/> Drukuj
Pd - Ag - Cd
 
Cu
Ag
Au  
 
 
Srebro -

Dane ogólne
Nazwa, symbol, l.a.*Srebro, Ag, 47
Własności metalicznemetal przejściowy
Grupa, okres, blok11 , 5, d
Gęstość, twardość10490 kg/m3, 2,5
Kolorsrebrzysty
Własności atomowe
Masa atomowa107,8682 u
Promień atomowy (obl.)160 (165) pm
Promień kowalencyjny153 pm
Promień van der Waalsa172 pm
Konfiguracja elektronowahref="Krypton_(pierwiastek).html" title="Krypton (pierwiastek)" >Kr4d105s1
e- na poziom energetyczny2, 8, 18, 18, 1
Stopień utlenienia1
Własności kwasowe tlenkówamfoteryczne
Struktura krystalicznaregularna ściennie
centrowana
Własności fizyczne
Stan skupieniastały
Temperatura topnienia1234,93 K
(916,71 °C)
Temperatura wrzenia2435 K
(2162 °C)
Objętość molowa10,27×10-3 m3/mol
Ciepło parowania250,58 kJ/mol
Ciepło topnienia11,3 kJ/mol
Ciśnienie pary nasyconej0,34 Pa (1234 K)
Prędkość dźwięku2600 m/s (293,15 K)
Pozostałe dane
Elektroujemność1,93 (Pauling)
1,42 (Allred)
Ciepło właściwe232 J/
Przewodność właściwa63×106 S/m
Przewodność cieplna429 W/
I Potencjał jonizacyjny731,0 kJ/mol
II Potencjał jonizacyjny2070 kJ/mol
III Potencjał jonizacyjny3361 kJ/mol
Najbardziej stabilne izotopy*
izotopwyst.o.p.r.s.r.e.r. MeVr.p.
107Ag 51,84% stabilny izotop z 60 neutronami
108Ag {syn.} 130 lat w.e.   108Pd
109Ag 48,16% stabilny izotop z 62 neutronami
110mAg {syn.} 249,8 dni β- (99%) ok. 3 110Cd
i.t. (1%)   110Ag
111Ag {syn.} 4,74 dni β- 1,037 111Cd
Tam, gdzie nie jest zaznaczone inaczej,
użyte są jednostki SI i warunki normalne.
*Wyjaśnienie skrótów:
l.a.=liczba atomowa
wyst.=występowanie w przyrodzie,
o.p.r.=okres połowicznego rozpadu,
s.r.=sposób rozpadu,
e.r.=energia rozpadu,
p.r.=produkt rozpadu,
w.e.=wychwyt elektronu,
i.t.=przejście izomeryczne

Chemia > Pierwiastek chemiczny > H - He - Li - Be - B - C - N - O - F - Ne - Na - Mg - Al - Si - P - S - Cl - Ar - K - Ca - Sc - Ti - V - Cr - Mn - Fe - Co - Ni - Cu - Zn - Ga - Ge - As - Se - Br - Kr - Rb - Sr - Y - Zr - Nb - Mo - Tc - Ru - Rh - Pd - Ag - Cd - In - Sn - Sb - Te - I - Xe - Cs - Ba - La - Ce - Pr - Nd - Pm - Sm - Eu - Gd - Tb - Dy - Ho - Er - Tm - Yb - Lu - Hf - Ta - W - Re - Os - Ir - Pt - Au - Hg - Tl - Pb - Bi - Po - At - Rn - Fr - Ra - Ac - Th - Pa - U - Np - Pu - Am - Cm - Bk - Cf - Es - Fm - Md - No - Lr - Rf - Db - Sg - Bh - Hs - Mt - Ds - Rg - Uub - Uut - Uuq - Uup - Uuh - Uus - Uuo


Srebro (Ag, łac. argentum) - metal z I grupy układu okresowego pierwiastków. Zaliczany do metali szlachetnych, w przyrodzie występuje w stanie rodzimym oraz w licznych związkach chemicznych. Jest najlepszym przewodnikiem ciepła i elektryczności spośród wszystkich metali.
Srebro jest miękkie, ciągliwe i kowalne umożliwiając łatwe formowanie go w różne kształty oraz wyciąganie w cienkie druty i folie, dlatego już od starożytności używane jest do wyrobu biżuterii i ozdób.
Srebro posiada kilka własnych minerałów takich jak: argentyt (Ag2S), bromargiryt (AgBr) czy kerargiryt (AgCl); ale otrzymywane jest głównie jako produkt uboczny przerobu rud innych metali.
Srebro jest składnikiem licznych stopów metali.
Ze względu na specyficzne właściwości fizyczne i chemiczne srebro, jego stopy i związki chemiczne znajdują liczne zastosowania w przemyśle, elektrotechnice i fotografii.
W powietrzu na powierzchni stopniowo matowieje wskutek powstawania na powierzchni metalu cienkiej i czarnej warstwy siarczku srebra.
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-01-16 01:46:31