Czytaj więcej"/> Drukuj
Sporofit - diploidalne stadium w przemianie pokoleń rośliny. U roślin naczyniowych sporofit jest znacznie większy niż gametofit, jest też stadium zdolnym do samodzielnego istnienia. U mszaków sporofit jest niewielki i zależny od gametofitu.
W stadium sporofitu zachodzi proces mejozy, w wyniku której powstają zarodniki (mikrospory).
Gametofit paproci z młodym sporofitem
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-01-28 07:24:00