Czytaj więcej"/> Drukuj
Powstawanie gatunków (ang. origin of species, inna nazwa specjacja - ang. speciation) to proces w wyniku którego powstają nowe gatunki.
Na osobniki w populacji jednego gatunku mogą oddziaływać czynniki takie jak bariery geograficzne lub różnice behawioralne. Prowadzi do powstawania w obrębie populacji izolowanych grup. Z jednej puli cech gatunkowych (dziś powiedzielibyśmy genów) wyodrębniają się nowe, też podlegające prawom doboru naturalnego i dostosowane do lokalnych warunków środowiskowych. Różnice pomiędzy grupami utrwalają się z czasem i mogą doprowadzić do izolacji rozrodczej i powstania nowych gatunków.
Mechanizmy powstawania gatunków zostały po raz pierwszy opisane przez Karola Darwina w książce O powstawaniu gatunków drogą doboru naturalnego, czyli o utrzymywaniu się doskonalszych ras w walce o byt (tytuł polskiego wydania).
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-04-18 23:37:12