Czytaj więcej"/> Drukuj
Dział teologii chrześcijańskiej - nauka o zbawieniu. Soteriologia jest częścią eschatologii.
Zgodnie z księgami Nowego Testamentu - Listem do Efezjan("Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę. A to nie pochodzi od was, lecz jest darem Boga: nie z uczynków, aby się nikt nie chlubił." cytat z BT Ef 2,8-9) i Listem do Rzymian (rozdziały 3 i 10) ("Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że JEZUS JEST PANEM, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg go wskrzesił z martwych-osiągniesz zbawienie" -cytat z BT Rz 10,9) zbawienie jest efektem zawierzenia dziełu odkupienia win dokonanemu przez zastępczą śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Jezus Chrystus to Jezus Soter - Jezus Zbawca. Nauka Nowego Testamentu (NT) rózni się od Starego Testamentu (ST) tym, iż w ST zbawienie osiągało się przestrzegając Prawa Mojżeszowego. W NT zbawienie jest człowiekowi dane jako łaska Boga, którą można przyjąć lub odrzucić. Podobne natomiast jest - zbawienie osiąga się we wspólnocie: ST - narodu wybranego, NT - wspólnocie Kościoła, czyli nowego narodu wybranego. Nauka niektórych wyznań chrześcijańskich uzależnia praktyczne skorzystanie z dzieła odkupienia od zewnętrznych sakramentów, głównie chrztu. Część chrześcijan postrzega jednak słowo "woda", użyte w wypowiedzi Jezusa na temat zbawienia (w Ewangelii Jana) jako opisujące Ducha Świętego.
Cechą charakterystyczną kultów destruktywnych często bywa niejasna nauka o zbawieniu, uzależniająca nadzieję na nie od posłuszeństwa przywództwu danej grupy wyznaniowej.
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-04-16 12:12:59