Czytaj więcej"/> Drukuj
Sołomon Milsztejn (ur. 1899 - zm. 1955 roku), komisarz bezpieczeństwa państwowego 3 rangi, szef głównego Zarządu Transportu Ludowego Komisariatu Spraw Wewnętrznych (NKWD ZSRR), w 1940 roku brał czynny udział w wymordowaniu polskich jeńców wojennych i więźniów. (zob. Zbrodnia katyńska) Bardzo bliski współpracownik ówczesnego szefa NKWD Ławrientija Berii.
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-04-18 23:05:53