Czytaj więcej"/> Drukuj
Sołectwo to jednostka pomocnicza gminy. W gminach miejskich odpowiednikiem sołectwa jest dzielnica (osiedle). Obszar, zakres działania sołectwa i jego organów określa Rada gminy w statucie.
Organem stanowiącym i kontrolnym jest zebranie wiejskie (mieszkańców), wykonawczym sołtys (przewodniczący zarządu dzielnicy), organem doradczym Rada sołecka.
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-03-02 09:38:20