Czytaj więcej"/> Drukuj
Slovio (od prasłowiańskiego slovo - słowo) jest to język planowy zapoczątkowany przez językoznawcę Marka Hucko.
Slovio w zamierzeniu ma być językiem pomocniczym, który z jednej strony ma pomóc w komunikowaniu się między sobą Słowian, z drugiej zaś ułatwić porozumiewanie się pomiędzy Słowianami a ludźmi nieznającymi żadnego języka słowiańskiego.
Gramatyka Slovio podobna jest do gramatyki języka esperanto, jednak słownictwo bazuje na rdzeniach zaczerpniętych z języków słowiańskich. Występuje w dwu wersjach pisanych: posługującej się alfabetem łacińskim oraz cyrylicą. Według twórcy slovio, język ten powinien być zrozumiały dla około 400 milionów ludzi na całym świecie.
Przykład: "Ojcze Nasz":
Nasx otec ktor es vo nebo,

Sanktju es tvoi imen.

Tvoi kralenie pridib.

Tvoi hcenie bu na zemla takak na nebo.

Darij mi dnes nasx denju hleb.

I uprostij mi nasx grehis takak mi uprostime tamktor grehitu protiv mi.

I ne vestij mi vo pokusenie, no spasij mi ot zlo.


Przykładowe słowa:

Inny przykładowy tekst w Slovio

Slovio es novju mezxunarodju jazika ktor razumijut cxtirsto milion ludis na celoju zemla. Ucxijte Slovio tper!
Словио ес новйу межународйу йазика ктор разумийут чтирсто милион лудис на целойу земла. Учийте Словио тпер!

Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2020-10-30 10:32:13