Czytaj więcej"/> Drukuj
Slogan – znany, utarty i oklepany zwrot, który poprzez nadmierne używanie w wypowiedziach publicznych stracił na swoim znaczeniu stając się czystym formalizmem. Łatwo rozpoznawalne kilkuwyrazowe wyrażenie zawierające powszechnie znane prawdy lub poglądy (może to jednak być również uporczywie powtarzane kłamstwo), które poprzez swoje rozpowszechnienie straciło na oryginalności, a często i autentyczności, przestając zwracać na siebie uwagę u odbiorców.
Slogan jest częstym składnikiem wypowiedzi oficjalnych, szczególnie o charakterze propagandowym, a nadmierna ilość sloganów w tych wypowiedziach oznacza praktycznie mowę o niczym. Paradoksalnie jednak slogany są skuteczne w języku reklamy, przyzwyczajając reklamobiorcę do nowego produktu, poprzez wywołanie u niego wrażenia rozpowszechnienia, popularności a nawet pospolitości reklamowanego produktu, co umożliwia jego trwałe umiejscowienie na rynku.
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-01-24 20:25:20