Czytaj więcej"/> Drukuj
Sklepienie – konstrukcja budowlana o przekroju krzywoliniowym, służy do przekrycia przestrzeni nad budynkiem, ograniczona mur, łękami, belkami itp. Oparta na kolumnach, filarach, arkadach. Wykonana z kamienia (klińców), cegieł, betonu lub żelbetu. Pierwsi, na szeroką skalę, sklepienia zastosowali starożytni Rzymianie. Jednak pierwsze próby użycia tej konstrukcji pojawiły się znacznie wcześniej. Przegląd sklepień: sklepienie gwiaździste - sklepienie klasztorne - sklepienie kolebkowe - sklepienie kryształowe - sklepienie krzyżowe - sklepienie krzyżowo-żebrowe - sklepienie palmowe - sklepienie przeskokowe - sklepienie sieciowe - sklepienie zwierciadlane - sklepienie żaglaste - sklepienie żaglowe - sklepienie żebrowe.
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-01-19 13:50:45