Czytaj więcej"/> Drukuj
Sklepienie żebrowe - każde sklepienie, które posiada żebra (łęki) na linii przenikania kolebek lub innych elementów sklepionych. Występuje w architekturze gotyku, jako szkielet sklepienia lub w renesansu północnej Europy, jako element ozdobny. Do sklepień żebrowych należą sklepienia: krzyżowo-żebrowe, gwiaździste, kryształowe, palmowe.
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-01-23 01:51:31