Czytaj więcej"/> Drukuj
Skala tenowa - skala testu psychologicznego znormalizowana tak, aby średnia w populacji wynosiła 50, a odchylenie standardowe 10. Uważa się, iż wartości pomiędzy 30 a 70 oznaczają, iż dana wielkość jest w granicach normy. Wychylenia poza te granice, szczególnie w górę mogą oznaczać chorobowe nasilenie danej cechy. Skale tenowe są używane na przykład w teście MMPI-2
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2020-05-31 08:29:56