Czytaj więcej"/> Drukuj
Skład - termin zecerski oznaczający tekst, który powstał fizycznie, czyli został ułożony z czcionek lub wierszy linotypowych (a także innych elementów, jak monotypy, linie czy justunek). Skład ma postać szpalty i będzie dopiero łamany.
Składem jest także tabela, już złożona, ale jeszcze nie włamana w kolumnę.
Składanie - to sama czynność, w wyniku której powstaje tekst.

DTP

W DTP za odpowiednik składu należy uważać sam tekst w takiej postaci, że można nim dowolnie dysponować w programach komputerowych (a więc tekst zapisany w postaci znaków, a nie obrazu). Za czynność składania można uznać dowolną metodę pozyskania tekstu, a więc: przepisanie tekstu z klawiatury, utworzenie go w programie OCR, wydobycie danych tekstowych z pliku o dowolnym formacie itp. Za typowy program do składu tekstu należy uważać edytor tekstu, natomiast programy określane jako programy do składu publikacji, są tak naprawdę programami do łamania tychże.
Publikacji się nie składa, składa się tekst, który później będzie łamany na stronach publikacji.
Skład jest już terminem historycznym.

Wybór terminów związanych ze składem

Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2020-11-30 06:27:40