Czytaj więcej"/> Drukuj
Sinice - (Cyanobacteria, Cyanophyta; cyjanofity, cyjanobakterie, cyjanoprokariota) - gromada organizmów samożywnych, dawniej uznawanych za glony, według nowszej taksonomii zaliczanych do Procaryota (prokarionty). Nazwa zwyczajowa Cyanophyta (końcówka -phyta -roślina), stosowana w taksonomii wcześniejszej, kładzie nacisk na te właściwości, które upodabniają sinice do glonów roślinnych - zdolność do tlenowej fotosyntezy oraz podobieństwo w postaci chlorofilu. To podobieństwo jest o tyle naturalne, że chloroplasty glonów roślinnych powstały w wyniku endosymbiozy z sinicami - są po prostu uwstecznionymi sinicami.
Z racji samożywności i tego, że należą do głównych producentów w środowisku wodnym sinice często zaliczane są wraz z glonami do fitoplanktonu (czyli planktonu "roślinnego").
Podobnie, mimo prokariotycznej budowy wskazującej na bliskie pokrewieństwo z eubakteriami, dla podkreślenia faktu, że należą do producentów, a nie reducentów, zachowano w ich nazewnictwie łacińską, "roślinną" końcówkę -phyceae.
W gromadzie sinic wyróżnia się tylko jedną klasę - sinicowe Cyanophyceae (cyanofitowe), z pięcioma rzędami.
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-02-28 11:24:28