Czytaj więcej"/> Drukuj
1. Siedlisko - średniowieczne określenie oznaczające wieś.
2. W ekologii siedlisko (habitat, potocznie "adres ekologiczny") to zespół czynników abiotycznych (klimatyczno-glebowych), które panują w określonym miejscu, działajacych na rozwój poszczególnych organizmów, ich populację lub całą biocenozę.
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2020-10-27 13:04:34