Czytaj więcej"/> Drukuj
Siarkowodór (H2S) jest to bezbarwny gaz o zapachu zgniłych jaj, trujący (1 mg siarkowodoru w 1 dm3 powietrza jest śmiertelne).
W miarę dobrze rozpuszcza się w wodzie, a jego wodny roztwór zwany jest wodą siarkowodorową, która jest bardzo słabym kwasem beztlenowym. (kPa1 = 6.99. kPa2 = 13) Siarkowodór spala się w powietrzu do tlenku siarki IV (SO2) lub wolnej siarki (w niskiej temperaturze i przy niedostatecznym dopływie tlenu).
Otrzymuje się go przez: W naturze występuje w wyniku gnicia białek zwierzęcych zawierających siarkę, w niektórych wodach mineralnych oraz w gazach wulkanicznych, towarzyszy także złożom ropy naftowej. Brak życia na dnie mórz i oceanów jest spowodowany również dużym stężeniem siarkowodoru, choć w miejsach występowania siarkowodoru występują bakterie, których procesy metaboliczne są oparte na wchłanianiu siarkowodoru zamiast tlenu. Siarkowodór zalega także nad powierzchnią szamba, co było przczyną wielu wypadków śmiertelnych nieświadomych występowania tam tego gazu osób, które próbowały wejść do zbiornika z szambem np. w celach remontu.
Siarkowodór jest odczynnikiem charakterystycznym dla II grupy kationów w analizie jakościowej związków nieorganicznych.
Zobacz także : Z wykorzystaniem materiałów ze strony http://strony.wp.pl/wp/kotarr/.
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2020-10-30 21:01:31