Czytaj więcej"/> Drukuj
Siła (\[\vec F \]) jest wektorową miarą oddziaływań fizycznych między ciałami.
Jednostką siły w układzie SI jest niuton [1]. Nazwa tej jednostki pochodzi od nazwiska wybitnego fizyka Isaaca Newtona.
Siła ma wartość jednego niutona (1N) jeżeli masie 1 kilograma nadaje przyspieszenie 1 m/s2 (metr na sekundę kwadrat):
\[\vec F=m\vec a \]

Szczególnym przypadkiem siły jest ciężar.
W układzie CGS jednostką siły jest dyna.
Jednostką siły w układzie ciężarowym był kilogram siła [2] (kilopond). 1 kG, to siła, z jaką Ziemia przyciąga ciało o masie 1 kg. 1 kG to około 9,80665 N. Jednostkę tę można jeszcze spotkać w bardzo starych podręcznikach.
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-01-16 06:49:07