Czytaj więcej"/> Drukuj
Sekularyzacja, czyli inaczej zeświecczenie to przejęcie majątku, urzędów lub innych sfer życia publicznego spod władzy lub kontroli władzy kościelnej na rzecz władz świeckich.
Najważniejsze sekularyzacje w historii państwa polskiego: Termin sekularyzacja odnosi się także do sfer niematerialnych (jak kultura), rozumiany jako wyjęcie spod dominującego wpływu religii i kościoła i poddanie wpływom świeckim.
Termin pochodzi od łac. saecularis – świecki.
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-03-04 16:33:42