Czytaj więcej"/> Drukuj
Scytowie to koczownicze ludy irańskie wywodzące się z obszarów pomiędzy Ałtajem a dolną Wołgą, zamieszkujące od VIII w. p.n.e. północne okolice Morza Czarnego. Byli spokrewnieni z Sarmatami. W VII w. p.n.e. Scytowie najeżdżali ludy kultury łużyckiej żyjące między Odrą i Wisłą, m.in. Biskupin.
Po inwazji Sarmatów w IV w. p.n.e. opuścili stepy nadczarnomorskie i przenieśli się nad Dniestr i dolny Dunaj, gdzie rozproszyli się wśród miejscowej ludności (m.in. Traków). Resztki Scytów założyły własne państwo ze stolicą w Neapolu Scytyjskim na Chersonezie Tauryjskim (Krymie). Zostały ostatecznie pokonane w II w. p.n.e. przez wojska Fernacesa I króla Pontu, a niedługo później zniszczone całkowicie przez wojska rzymskie w czasie wojen z Mitrydatesem VI Eupatorem i Farnacesem II.
Według legendy, to właśnie z królestwa scytyjskiego na Chersonezie wyemigrował Wodan na północ do plemion germańskich po wojnach z Farnacesem (Germanie czcili Wodana jako boga Odyna).
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2020-11-26 07:08:13