Czytaj więcej"/> Drukuj
Scholastyka - okres w rozwoju filozofii chrześcijańskiej, (właściwie katolickiej) który rozpoczął się około IX wieku, również metoda (scholastyczna) polegająca na rozwiązywaniu problemów poprzez racjonalne badanie argumentów za i przeciw oraz nazwa ortodoksyjnej filozofii katolickiej czasów średniowiecza. Najbardziej znanym filozofem i teologiem scholastycznym był św. Tomasz z Akwinu, który połączył myśl chrześcijańską z arystotelizmem. Potocznie "scholastyka" oznacza dogmatyczne filozofowanie, rozstrzyganie sporów przez odwoływanie się do autorytetów; formalistyczne, jałowe dociekania; metodę nauczania polegającą na udowadnianiu z góry przyjętych praw.

Najwybitniejsi filozofowie scholastyczni:

Wczesna scholastyka (IX-X wiek) Klasyczna scholastyka (XI wiek) Późna scholastyka (koniec XI wieku - XII wiek) Filozofia scholastyczna czasów odrodzenia i kontrreformacji Neoscholastyka - odnowienie tomizmu w XIX i XX wieku
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2020-11-24 13:06:35