Czytaj więcej"/> Drukuj
Save the Children jest międzynarodową organizacją non-profit, prowdzącą działalność humanitarną. Została założona w 1919 przez Eglantyne Jebb i jej siostrę Dorothy Buxton w Wielkiej Brytanii w odpowiedzi na tragedię Pierwszej wojny światowej.
Zszokowane skutkami wojny i Rewolucji Październikowej w Rosji, postanowiły działać na rzecz poprawy życia dzieci. Ich celem było stworzenie silnej organizcji międzynarodowej, która posiadałaby swoje rozgałęzienia w najdalszych zakątkach świata. Cel ten został szybko osiągnięty. "Save the Children" obecnie nadal buduje swój sukces.
Eglantyne Jebb jako pierwsza nalegała na ogólnoświatową ochronę dzieci. Konwencja Praw Dziecka, przyjęta przez ONZ w 1989 i obecnie ratyfikowana przez prawie wszystkie państwa świata, ma swoje korzenie w jej pionierskiej działalności.
Opierając swoje działania na "Konwencji Praw Dziecka", Save the Children pracuje na całym świecie na rzecz wprowadzenia nadzwyczajnych środków pomocy jak również długofalowego rozwoju międzynarodowego i działalności prewencyjnej na rzecz pomocy dzieciom, ich rodzinom i wspólnotom lokalnym, żeby były samowystarczalne.
27 organizacji Save the Children powołało Międzynarodowe Przymierze Save the Children, największy na świecie międzynarodowy ruch na rzecz dzieci, działający w ponad 111 państwach (zobacz)
Oddziały organizacji w Australii, USA i innych krajach wzięły udział w pomocy humanitarnej po tsunami na Oceanie Indyjskim w 2004, organizowanej przez Przymierze Save The Children.
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2020-04-09 12:03:19