Czytaj więcej"/> Drukuj
Samogłoski to głoski, przy powstawaniu których uczestniczą jedynie wiązadła głosowe, a strumień powietrza swobodnie przepływa przez kanał głosowy. Charakteryzują się regularnym rozkładem energii akustycznej, mają wyraźną strukturę formantową, która decyduje o ich barwie.
Symbole samogłosek w międzynarodowej transkrypcji fonetycznej IPA przedstawia poniższa tabela:
Samogłoski podstawowe
 
  przednie   centralne   tylne
przymknięte     • u
prawie przymknięte      
półprzymknięte    
średnie        
półotwarte    
prawie otwarte      
otwarte      
 
Uwaga.Jeśli podano dwa symbole, ten który znajduje się po lewej stronie oznacza samogłoskę niezaokrągloną, a po prawej zaokrągloną.

Samogłoski w języku polskim

W języku polskim mamy 6 fonemów samogłoskowych ustnych: , , , , , , którym to odpowiadają litery (grafemy) samogłoskowe: i, y, e, a, o oraz u odpowiednio.
W tradycyjnych opisach języka polskiego przyjmuje się też, że istnieją co najmniej dwa fonemy samogłoskowe nosowe odpowiadające literom ę i ą. W nowszych opisach fonologii polszczyzny współczesnej fonemów samogłoskowych nosowych nie wymienia się, uznając że grafemom ę, ą odpowidają w istocie zawsze ciągi złożone z dwu fonemów, ustnej samogłoski oraz odpowiedniego fonemu spółgłoskowego nosowego: , lub . W randze alofonów, przed spółgłoskami nosowymi, występują nosowe (nazalizowane) odpowiedniki wszystkie samogłosek ustnych.
Klasyfikacja samogłosek polskich: podziału można dokonać ze względu na Graficznie da się powyższą klasyfikację przedstawić następująco:
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-01-21 06:39:47