Czytaj więcej"/> Drukuj
Samożywność, autotrofizm - jest to sposób odżywiania się charakterystyczny dla roślin, części bakterii i protistów, polegający na syntezie związków organicznych z prostych związków mineralnych. Energia konieczna do tego procesu pochodzi z energii słonecznej (mówimy wtedy o fotosyntezie) lub z prostych związków organicznych, nieorganicznych lub pierwiastków np. z metanu, siarkowodoru, jonów żelaza (wtedy mamy do czynienia z chemosyntezą). W związku z tym wyróżniamy organizmy fotoautotroficzne i chemoautotroficzne.
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-04-13 07:14:21