Czytaj więcej"/> Drukuj
Saksofoninstrument dęty drewniany z grupy aerofonów stroikowych. Zawdzięcza to swojej budowie i stroikowi. Posiada szereg odmian różniących się wielkością i zakresem dźwięków. Najczęściej stosowanymi odmianami saksofonów są: Do rzadziej używanych odmian saksofonu należą: Saksofon w przeciwieństwie do większości innych instrumentów nie ma swojego, archaicznego poprzednika. Został wynaleziony od razu w swym praktycznie niezmienionym kształcie. Saksofon został wynaleziony w roku 1840 przez belgijskiego wytwórcę instrumentów Adolpha Saxa i opatentowany w 1846. Już w cztery lata później w 1844 Saksofon użyty jest po raz pierwszy jako instrument koncertowy. Hector Berlioz wprowadza saksofon do swego dzieła chóralnego Chant Sacre. W grudniu tego samego roku zostaje pierwszy raz umieszczony w składzie orkiestry symfonicznej w operze Ostatni król Judei Georgesa Kastnera. W 1845 pierwszy raz i to z wielkim powodzeniem zostaje użyty w orkiestrze marszowej. W 1858 Adolphe Sax zostaje pierwszym profesorem gry na saksofonie w konserwatorium paryskim. Gdy Sax umiera w 1894 istnieje już spora literatura muzyczna na saksofon: a także później: Do najsłynniejszych saksofonistów grających muzykę klasyczną, którzy przyczynili się do powstania wielu utworów na ten instrument zalicza się Marcela Mule oraz Sigurda Raschera. Obecnie koncertujący saksofoniści klasyczni światowej sławy:
i inni.
Saksofon nie jest często spotykany w orkiestrze symfonicznej. Powstało natomiast wiele utworów na ten instrument solo (z akompaniamentem) jak również na kwartet saksofonowy.
Choć saksofon znalazł pewne użycie w muzyce poważnej to jego najszerszym polem zastosowania stał się jazz. Począwszy do czasów ragtime, dixiland i swing, a w szczególności w modern jazz stał się instrumentem wiodącym, wręcz symbolem jazzu. Do wielkich saksofonistów jazzowych należeli: W Polsce: W rocku saksofon znalazł ograniczone zastosowanie. Istnieją, co prawda grupy, które miały saksofon w stałym składzie np. Supertramp, The Soft Mashine, Caravan, Gong, Chicago, Frank Zappa, Van der Graaf Generator i inne, lecz nie mieszczą się one w głównym nurcie tego gatunku muzyki. Także i inne grupy sporadycznie wykorzystywały saksofon jako dodatkowy instrument. Najsłynniejsze partie na saksofon w muzyce rockowej pochodzą z albumów Dark Side of the Moon i Wish You Where Here (utwór Shine On You Crazy Diamond) grupy Pink Floyd oraz z piosenki Gerry'ego Rafferty'ego Baker Street.
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2020-10-01 07:04:09