Czytaj więcej"/> Drukuj
Układ SI (franc. Système International d'Unités) - Międzynarodowy Układ Jednostek Miar zatwierdzony w 1960 (później modyfikowany) przez Generalną Konferencję Miar, w Polsce układ SI obowiązuje od 1966.
Układ SI zawiera: 20. Konferencja Generalna Miar i Wag, która obradowała w październiku 1995, postanowiła zlikwidować odrębna klasę jednostek uzupełniających i włączyć je do klasy jednostek pochodnych.
Inne układy jednostek miar:
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-04-18 23:11:58