Czytaj więcej"/> Drukuj
Socjaldemokracja Królestwa Polskiego i Litwy - początkowo Socjaldemokracja Królestwa Polskiego. Od 1900 roku Socjaldemokracja Królestwa Polskiego i Litwy.
Partia powstała w 1893 roku (jako SDKP) wskutek sprzeciwu części działaczy Związku Robotników Polskich i II Proletariatu wobec postanowień zjazdu paryskiego w wyniku którego utworzono Polską Partię Socjalistyczną.
Organizacja ta dążyła do wybuchu internacjonalistycznej rewolucji robotniczej, obalenia ustroju kapitalistycznego, likwidacji państw narodowych oraz wprowadzenia rządów proletariatu. Niechętnie lub wrogo odnosiła się do dążeń niepodległościowych oraz do współpracy z organizacjami chłopskimi.
W grudniu 1918 w wyniku połączenia z PPS-Lewicą utworzyła Komunistyczną Partię Polski.
Najbardziej znanymi działaczami byli Feliks Dzierżyński, Róża Luksemburg, Julian Marchlewski, Adolf Warski, Karol Radek.
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-02-25 14:16:53