Czytaj więcej"/> Drukuj
Służby specjalne to ogólna nazwa opisująca instytucje, które prowadzą działania operacyjno-rozpoznawcze o charakterze niejawnym. Domeną służb specjalnych jest pozyskiwanie i ochrona informacji kluczowych dla zapewnienia wewnętrznego i zewnętrznego bezpieczeństwa państwa. W państwach demokratycznych działania służb specjalnych wymykają się niekiedy spod kontroli organów nadzorczych. Służby specjalne prowadzą także operacje poza swoim macierzystym krajem, łamiąc nieraz tamtejsze prawo. Służby specjalne reżimów totalitarnych i państw niedemokratycznych stosują nieraz techniki niedozwolone przez prawo ich państwa macierzystego, jak przekupstwo, szantaż, skrytobójstwo oraz nielegalny handel bronią i narkotykami.
Służby specjalne można podzielić na dwie zasadnicze grupy: W niektórych przypadkach funkcje te sprawuje w jednym państwie jedna służba specjalna. Tak było np. w Polsce do 2001 r., gdzie Urząd Ochrony Państwa (UOP) spełniał obie te funkcje na raz.
Agencje wywiadu, kontrwywiadu i służb bezpieczeństwa w Polsce i za granicą

Służby specjalne II Rzeczypospolitej (1918-1939)

Polskie Służby specjalne podczas II WŚ

Służby Specjalne PRL-u (1944-1990)

Służby specjalne III Rzeczypospolitej

Służby specjalne za granicą

Ciekawostki

Służby specjalne lubują się w ukrywaniu tematów swoich działań pod kryptonimami, wykazując przy tym często poczucie humoru.
FBI wprowadziło do obiegu akronim MICE (ang. mice l.mn. od mouse - mysz). Oznacza on główne motywy, które powodują, że ktoś decyduje się na podjęcie współpracy z wywiadem: money, ideology, compromise, ego czyli pieniądze, ideologia, szantaż, ambicje.
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2020-09-23 11:33:55