Czytaj więcej"/> Drukuj
Słowotwórstwo - dział językoznawstwa zajmujący się sposobami powstawania nowych wyrazów w języku. Podstawowymi pojęciami związanymi ze słowotwórstwem są: rodzina wyrazów, formant, wyraz podstawowy, wyraz pochodny.
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2020-11-24 04:50:07