Czytaj więcej"/> Drukuj
Rzetelność - cecha testu psychologicznego, która oznacza, że narzędzie zawsze, konsekwentnie mierzy te same czynniki. Pociąga to za sobą wymóg spójności testu w czasie (po upływie pewnego czasu powtórzenie badania testem na tej samej grupie badanych powinno dać zbliżone wyniki) i spójności wewnętrznej (czyli spójności treściowej narzędzia, którą bada się metodą połówkową).
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-01-25 17:36:10