Czytaj więcej"/> Drukuj
Rynek w ekonomii to zespół mechanizmów umożliwiający kontakt producentów z konsumentami.
Rynek to miejsce gdzie spotykają się kupujący i sprzedający w celu dokonania transakcji.
Rynek to całokształt transakcji kupna i sprzedaży oraz warunków w jakich one przebiegają. Na rynku konkurencyjnym dokonuje się ustalenia ceny oraz ilości dóbr.
Rynek to określona zbiorowość podmiotów gospodarujących zainteresowanych dokonywaniem operacji kupna-sprzedaży określonych dóbr, wartości lub usług. Cześć zbiorowości reprezentuje podaż zaś część popyt. Przeciwstawienie się popytu podaży w określonym miejscu oraz czasie prowadzi do ustalenia ceny wartości będącej przedmiotem obrotu – sprawia to iż dochodzą do skutku transakcje kupna sprzedaży.

Rodzaje rynków

I. Wg rodzaju dóbr będących przedmiotem obrotu II. Wg zasięgu geograficznego III. Wg głównych miejsc produkcji i konsumpcji IV. Wg relacji popytu do podaży V. Wg swobody dokonywania transakcji na rynku VI. Wg zorganizowania rynków VII. Wg kryterium skali lub wielkości transkcji VIII. Wg charakteru transakcji handlowej IX. Wg stopnia zaspokojenia potrzeb

Czynniki rynkowe

Czynniki rynkowe to zmiany poziomu dochodów nabywców, cen innych towarów oraz oczekiwania nabywców co do zmian cen w przyszłości.

Czynniki pozarynkowe

Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2020-07-12 09:32:36