Czytaj więcej"/> Drukuj
Rybozymy to substancje zbudowane z kwasu rybonukleinowego zdolne do katalizowania pewnych reakcji chemicznych. Spełniają zatem funkcje analogiczne do enzymów białkowych, choć wydają się mniej popularne.
Rybozymy występują u wszystkich organizmów, przede wszystkim w mechanizmie syntezy białek oraz przemian kwasów nukleinowych. Transferaza peptydylowa - enzym wchodzący w skład rybosomów, który tworzy wiązania peptydowe, jest rybozymem. Inną ważną funkcją rybozymów snRNA jest wycinanie intronów ze świeżo zsyntetyzowanego mRNA.
Rybozymy spełniają też wiele innych funkcji, m.in. wchodzą w skład wielu wirusów.
Pojawiły się już pierwsze eksperymentalne wykorzystania rybozymów do leczenia chorób, m.in. zakażenia HIV, oraz do terapii genowej.
Badania nad rybozymami znajdują się wciąż we wczesnym stadium. Można się spodziewać wielu nowych odkryć w tej dziedzinie.
W 2001 zsyntezowano pierwszą rybozymową polimerazę RNA.

Historia odkrycia rybozymów

U eukariontów mRNA pochodzące z transkrypcji nie służy bezpośrednio do syntezy białek. Między syntezą a użyciem podlega obróbce. W latach 1979-1982 Thomas Cech przeprowadził badania tego procesu na jednokomórkowym eukariocie Tetrahymena thermophila. Badania trwały tak długo, gdyż Cech nie mógł znaleźć białka odpowiedzialnego za wycinanie tego fragmentu. W końcu badania jednoznacznie wykazały, że RNA podlega autokatalizie - samo wycina zbędne fragmenty. Był to pierwszy odkryty rybozym. Następne lata przyniosły odkrycia dalszych rybozymów oraz enzymów mieszanych białkowo-rybonukleinowych. W 1989 Thomas Cech razem z Sidneyem Altmanem otrzymali za swą pracę nagrodę Nobla w dziedzinie chemii.

Świat RNA

Odkrycie rybozymów rozwiązało jeden z paradoksów pochodzenia życia - białka nie mogą istnieć bez kwasów nukleinowych, a kwasy nukleinowe bez białek. Okazało się, że kwasy nukleinowe, w szczególności RNA, tak naprawdę nie potrzebują białek do istnienia.
Teoria, że pierwsze organizmy nie zawierały ani DNA ani białek, lecz jedynie RNA, zyskała ostatnio znacznie na popularności. Dzięki niedawnemu zsyntezowaniu de novo polimerazy RNA zbudowanej z RNA teoria ta jeszcze bardzej zyskała na wiarygodności.
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2020-10-30 20:09:44