Czytaj więcej"/> Drukuj
Rybosomy - organella służace do produkcji białek. Rybosomy występują u wszystkich organizmów żywych, zarówno u prokariontów (bakterie, archeony) jak i eukariontów (pierwotniaki, rośliny, zwierzęta) a także we wnętrzu organelli półautonomicznych - chloroplastów i mitochondriów. Rybosomy prokariontów i organelli półautonomicznych są mniejsze i wrażliwe na inne toksyny niż ich eukariotyczne odpowiedniki.
U eukariontów rybosomy mogą być "wolne", to znaczy mogą swobodnie pływać w cytoplazmie (służa one do syntezy białek nie eksportowanych poza komórkę- enzymy wewnątrzkomórkowe, białkowe elementy błon komórkowych i inne) lub przyczepione do retikulum endoplazamtycznego (na tych następuje synteza białek eksportowanych poza błony komórki - hormony białkowe, kolagen, nici elastynowe dla tkanki łącznej i wszystkie białka produkowane na eksport). Każdy rybosom jest zbudowany z dwóch podjednostek: małej i dużej. Obie te jednostki są zbudowane z białek i rRNA (rybosomowy RNA).
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-04-16 12:30:56