Czytaj więcej"/> Drukuj
Ruś Kijowska było to wczesnofeudalne państwo we wschodniej Europie, ze stolicą w Kijowie. W IX wieku książęta z dynastii Rurykowiczów zjednoczyli plemiona słowiańskie na południu i na północy. W drugiej połowie X i na początku XI wieku za panowania Świętosława i Włodzimierza Wielkiego dokonała się chrystianizacja w obrządku wschodnim, wzmocnienie struktury państwa i ekspansja terytorialna. Na skutek decyzji Jarosława Mądrego doszło do podziału i rozdrobnienia. Od XI do XIII wieku doszło do wzrostu potęgi miast (Nowogród Wielki, Psków) i licznych wojen feudalnych. Najazdy mongolskie w XIII wieku położyły kres państwu. Najsilniejszymi dzielnicami były:
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-03-01 01:37:51