Czytaj więcej"/> Drukuj
Rozmnażanie płciowe, generatywne - rozmnażanie za pomocą haploidalnych komórek rozrodczych (gamet) - męskiej i żeńskiej, powstających zazwyczaj w wyspecjalizowanych narządach płciowych (u zwierząt) lub narządach generatywnych (u roślin). Po połączeniu się dwóch komórek rozrodczych powstaje diploidalana zygota, z której rozwija się diploidalny zarodek, a następnie nowy organizm.
U roślin wystepują trzy sposoby rozmnażania płciowego: izogamia, anizogamia, oogamia, przy czym u roślin wyższych występuje tylko oogamia. Nietypowym sposobem rozmnażania jest tzw. koniugacja, która u roślin polega na kopulowaniu dwóch komórek stykajacyh się ze sobą a pochodzących od dwóch organizmów poprzez przepłynięcie protoplastu męskiego do żeńskiego i zlanie się w zygotę.
U zwierząt również spotyka się koniugację, ale polega ona na rekombinacji kodu genetycznego pomiędzy dwoma osobnikami. U zwierząt w tego typu rozmnażaniu nie powstają nowe organizmy.

Przewaga rozmnażania płciowego nad bezpłciowym

Podstawową zaletą wynikającą z tego sposobu rozmnażania jest zwiększona liczba mutacji (np. dzięki zjawisku crossing-over) pozwalająca organizmom rozmnażającym się płciowo na szybszą ewolucję niż u rozmnażających się bezpłciowo. Z drugiej strony konieczność uczestniczenia dwóch osobników w rozmnażaniu jest w niektórych przypadkach niekorzystna, toteż występują gatunki, u których występują obie metody rozmnażania.
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-04-13 07:24:32