Czytaj więcej"/> Drukuj
Rozbiory_Polski -
Rozbiory Polski - okres w dziejach Polski od II poł. XVIII do początku XX wieku, w czasie którego terytorium Rzeczpospolita Polskiej było stopniowo rozdzielane pomiędzy trzy zaborcze państwa ościenne: Austrię, Prusy i Rosję, by wreszcie po ostatnim z trzech rozbiorów nastąpił 123-letni okres braku państwowości polskiej. Po 1918 r. na większości polskich terenów porozbiorowych powstały nowe państwa: odrodzona Polska, a dodatkowo Litwa, Białoruś, Ukraina oraz Wolne Miasto Gdańsk, a część ziem pozostała w granicach Niemiec oraz Rosji.
Główne fazy rozbiorów to:
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-01-24 10:52:46