Czytaj więcej"/> Drukuj
Rośliny lądowe - niezwykle różnorodna grupa roślin zielonych, które łączy jednak przystosowanie do życia na lądzie. Liczbę gatunków roślin lądowych ocenia się na ok. 300 tysięcy. Liczbę gatunków innych fotoautotrofów ocenia się na zaledwie ok. 30 tysięcy. Rośliny lądowe mają ścianę komórkową zbudowaną z celulozy, a materiałem zapasowym jest w większości wypadków skrobia. Rośliny lądowe zawierają barwniki podobne jak zielenice, a najwięcej podobieństw łączy je z ramienicami, co sugeruje, że wymienione grupy są być może ich najbliższymi krewniakami.
Rośliny lądowe mają ciało zbudowane z tkanek, charakteryzują się przemianą pokoleń, a ich gametangia są wielokomórkowe - przeciwnie niż gametangia zielenic.
Tradycyjnie rośliny lądowe dzielono na trzy gromady (typy): mszaki, paprotniki i rośliny nasienne. Do mszaków zaliczano rośliny lądowe z wyraźną dominacją gametofitu i słabo rozwiniętą strukturą tkankową. Do paprotników zaliczano rośliny z rozwiniętą tkanką naczyniową i dominacją sporofitu, ale mające wciąż gametofit w postaci samodzielnego, wolnożyjącego pokolenia. Do roślin nasiennych zaliczano rośliny lądowe o znacznie zredukowanym gametoficie.
Badania ostatnich dziesięcioleci wykazały, że rośliny zaliczane do mszaków i paprotników są grupami parafiletycznymi i reprezentują etapy rozwoju życia na Ziemi, w związku z tym podniesiono je do rangi samodzielnych gromad (typów). W rezultacie określenia mszaki i paprotniki zostały uznane za taksony sztuczne, które stosuje się w kontekście morfologicznym i ewolucyjnym, a nie taksonomicznym.
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2020-11-26 19:46:33