Czytaj więcej"/> Drukuj
Systematyka roślin
Królestwo: rośliny
Grupa glony
Typglaukocystofity
Typkrasnorosty
Typzielenice
  Klasaprazynofity
  Klasawatkowe
  Klasazielenice właściwe
  Klasaramienicowe
Grupa mszaki
Typmchy
  Klasamchy
Typwątrobowce
Typglewiki
Grupa paprotniki
Typwidłakowe
  Klasawidłaki
  Klasawidliczki
  Klasaporybliny
Typskrzypy
Typpsylotowe
Typpaprocie
Grupa nasienne
Typnasienne
  Klasasagowce
  Klasamiłorzębowe
  Klasagniotowe
  Klasaiglaste
  Klasadwuliścienne
  Klasajednoliścienne
Nazwa systematyczna:
Plantae
Rośliny (Plantae) - królestwo samożywnych organizmów lądowych, jak i wodnych o budowie tkankowej.
Dawniej termin oznaczał organizmy jedno- i wielokomórkowe o komórkach osłoniętych ścianami komórkowymi i/lub zdolne do samożywności. Ślad takiego ujęcia zachował się jedynie w zakresie zainteresowań tradycyjnej botaniki, która zajmowała się wszystkimi organizmami nie będącymi zwierzętami, od bakterii, poprzez grzyby, glony, mszaki po rośliny naczyniowe.
W obecnie obowiązującej systematyce wyodrębnia się rośliny zieloneklad zawierający zielenice wraz z ramienicami oraz ich potomków - rośliny lądowe.
Ze względu na wielokrotność występowania okresu rozwoju generatywnego, roślimy dzielimy na: W zależności od typu budowy i trwałości pędu, a także cyklu rozwojowego rośliny dzielimy na: Niektóre rośliny w Polsce są objęte ochroną gatunkową. Są one wyszczególnione na liście gatunków roślin objętych ścisłą ochroną.
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-02-26 11:49:13