Czytaj więcej"/> Drukuj
Rezerwat (z łac. reservatus = 'zachowany') –
Nazwa tego hasla odnosi sie do wiecej niz jednego pojecia:

1. w znaczeniu przyrodniczym teren o szczególnych wartościach przyrodniczych bądź krajoznawczych. Jest jedną z form ochrony przyrody, której celem jest zachowanie przyrody w stanie pierwotnym lub ochrona znajdujących się tam rzadkich okazów fauny lub flory, czy osobliwych zjawisk geologicznych.
Wyróżnia się rezerwaty: Rodzaje rezerwatów w Polsce ze względu na najcenniejsze chronione elementy: Zobacz też: rezerwat przyrody

2. Określenie rezerwat stosuje się również do określenia wydzielonego obszaru w Ameryce Północnej i Południowej, Afryce lub Australii przeznaczonego dla ludności autochtonicznej.
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-07-26 20:50:44