Czytaj więcej"/> Drukuj

Retikulum endoplazmatyczne, inaczej siateczka śródplazmatyczna, w skrócie ER - wewnątrzkomórkowy i międzykomórkowy system kanałów odizolowanych od cytoplazmy podstawowej błonami (membranami) biologicznymi. Tworzy nieregularną sieć cystern, kanalików i pęcherzyków. Siateczka śródplazmatyczna jest szczególnie rozbudowana w komórkach, w których zachodzi intensywna synteza białek. Rozróżnia się dwa typy retikulum. Retikulum endoplazmatyczne szorstkie charakteryzuje się obecnością licznych rybosomów, osadzonych na jego zewnętrznej powierzchni. Retikulum gładkie nie jest związane z rybosomami, stąd jego nazwa - gładkie.
Funkcje ER:
- synteza białek i tłuszczy
- uczestniczy w przemianach węglowodanów
- przeprowadza unieczynnianie toksyn i leków( szczególnie w komórkach wątroby).
W procesie wirowania frakcjonującego lizatu komórkowego błony retikulum endoplazmatycznego tworzą frakcję mikrosomalną.
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-04-16 13:54:12