Czytaj więcej"/> Drukuj
Poniższa regionalizacja fizycznogeograficzna Karpat została opracowana przez Jerzego Kondrackiego (Karpaty, 1989, Warszawa: WSiP ISBN 83-02-04067-3).
Symbole cyfrowe regionalizacji w odniesieniu do Karpat zostały przedstawione przez J. Kondrackiego w referacie na Konferencji Regionalnej Międzynarodowej Unii Geograficznej w roku 1971 w Budapeszcie, a opulikowane w Annales Universitas Scientiarum Budapestenesis, Sectio Geografica w 1973. Propozycjaa zawierała oznaczenia trzycyfrowe dla jednostek rzędu podprowincji (rozumiane nieco inaczej niż w późniejszych publikacjach).
Megaregion oznaczony numerem 5 obejmuje oprócz Karpat, także Podkarpacie i Nizinę Panońską, dlatego też w prowincja
ch 51-54 brakuje niektórych numerów, które nie odnoszą się do Karpat.

513 Zewnętrzne Karpaty Zachodnie

 513.1 Karpaty Austriacko-Morawskie (czes. Rakousko-Jihomoravské Karpaty)

 513.2 Karpaty Środkowomorawskie (czes. Středomoravské Karpaty)

 513.3 Pogórze Zachodniobeskidzkie (czes. Podbeskydská pahorkatina)
  513.31 Pogórze Morawsko-Śląskie
  513.32 Pogórze Śląskie
  513.33 Pogórze Wielickie
  513.34 Pogórze Wiśnickie

 513.41-43 Bielawy (słow. Bělokarpatská podsústava, lub Karpaty Słowacko-Morawskie - słow. Slovensko-moravské Karpaty)
  513.411 Białe Karpaty (czes. Bilé Karpaty, słow. Biele Karpaty)
  513.412 Jaworniki (czes., słow. Javorníký)
  513.42 Góry Wizowskie (Vizovicka vrchovina)
  513.43 Góry Hostyńsko-Wsetyńskie (Hostýnsko-Vsetynské Beskydy)

 513.44-54 Beskidy Zachodnie (słow Podsústava Západnich Beskyd)
  513.44 Beskid Morawsko-Śląski (czes., słow. Moravskoslezské Beskydy)
  513.45 Beskid Śląski (czes. Slezské Beskydy)
  513.46 Kotlina Żywiecka (słow. Oravské Beskydy i Kisucké Beskydy)
  513.47 Beskid Mały
  513.48 Beskid Makowski
  513.49 Beskid Wyspowy
  513.50 Kotlina Rabczańska
  513.51 Beskid Żywiecki
  513.52 Gorce
  513.53 Kotlina Sądecka
  513.54 Beskid Sądecki
  513.55 Góry Czerchowskie (słow. Čergov)
  513.56 Góry Kisuckie (słow. Kisucká vrchovina)
  513.57 Magura Orawska (słow. Oravská Magura)

 513.6 Pogórze Środkowobeskidzkie
  513.61 Pogórze Rożnowskie
  513.62 Pogórze Ciężkowickie
  513.63 Pogórze Strzyżowskie
  513.64 Pogórze Dynowskie
  513.65 Pogórze Przemyskie
  513.66 Obniżenie Gorlickie
  513.67 Kotlina Jasielsko-Krośnieńska
  513.68 Pogórze Jasielskie
  513.69 Pogórze Bukowskie

 513.7 Beskidy Środkowe (słow. Podsústava Nizkých Beskyd)
  513.71 Beskid Niski (słow. Nízke Beskydy)
  513.72 Pogórze Ondawskie (słow. Ondavská vrchovina)

514 Centralne Karpaty Zachodnie

 514.1 Obniżenie Orawsko-Podhalańskie
  514.11 Kotlina Orawsko-Nowotarska
  514.12 Pieniny
  514.13 Pogórze Spisko-Gubałowskie
  514.14 Rów Podtatrzański

 514.2 Małe Karpaty

 514.3 Dolina Środkowego Wagu
  514.31 Kotlina Trenczyńska (słow. Trenčianská kotlina)
  514.32 Kotlina Ilawska (słow. Ilavská kotlina)
  514.33 Kotlina Wielkiej Bytczy (słow. Bytčianská kotlina)
  514.34 Kotlina Żylińska (słow. Žilinská kotlina)

 514.4 Łańcuch Małofatrzański
  514.41 Góry Inowieckie (słow. Považský Inovec)
  514.42 Góry Strażowskie (słow. Strážovské vrchy)
  514.43 Mała Fatra (słow. Malá Fatra)

 514.5 Łańcuch Tatrzański
  514.51 Góry Choczańskie (słow. Chočské vrchy)
  514.52 Tatry Zachodnie (słow. Západné Tatry)
  514.53 Tatry Wschodnie (słow. Východné Tatry)

 514.6 Obniżenie Nitrzńasko-Turczańskie
  514.61 Kotlina Środkowonitrzańska (słow. Střednonitrianská kotlina)
  514.62 Kotlina Górnonitrzańska (słow. Hornonitrianská kotlina)
  514.63 Żar (słow. Žiar)
  514.64 Kotlina Turczańska (słow. Turčianska kotlina)

 514.7 Obniżenie Liptowsko-Spiskie
  514.71 Kotlina Liptowska (słow. Liptovská kotlina)
  514.72 Kotlina Popradzka (słow. Popradská kotlina)
  514.73 Kotlina Hornadzka (słow. Hornádska kotlina)
  514.74 Góry Lewockie (słow. Levočské vrchy)

 514.8 Łańcuch Wielkofatrzański
  514.81 Trybecz (słow. Tríbeč)
  514.82 Ptacznik (słow. Vtáčnik)
  514.83 Hroński Inowiec (słow. Pohronský Inovec)
  514.84 Góry Krzemnickie (słow. Kremnické vrchy)
  514.84 Wielka Fatra (słow. Veľká Fatra)

 514.9 Łańcuch Niżnotatrzański
  514.91 Niżne Tatry (słow. Nízke Tatry)

515-517 Wewnętrzne Karpaty Zachodnie

 515.1 Bruzda Hronu
  515.11 Kotlina Helpiańska (słow. Heľpianské podolie)
  515.12 Kotlina Brezneńska (słow. Breznianská kotlina)
  515.13 Kotlina Lopejska (słow. Lopejska kotlina)
  515.14 Kotlina Bańskobystrzycka (słow. Žiarská kotlina)
  515.15 Kotlina Zwoleńska (słow. Zvolenská kotlina)
  515.16 Przełom Dubrawski
  515.17 Kotlina Żarska (słow. Žiarská kotlina)

 515.2 Łańcuch Rudaw Słowackich
  515.21 Góry Szczawnickie (słow. Štiavnické vrchy)
  515.22 Jaworie (słow. Javorie)
  515.23 Polana (słow. Poľana)
  515.24 Góry Bystrzyckie (słow. Bystricka vrchovina)
  515.25 Rudawy Weporskie (słow. Veporské rudohorie)
  515.26 Rudawy Gemerskie (słow. Gemerské rudohorie)
  515.27 Góry Straceńskie (słow. Slovenský raj)
  515.28 Rudawy Spiskie (słow. Voloské vrchy)
  515.29 Branisko i Bachureń (słow. Branisko i Bachureň)

 516.1 Kotlina Południowosłowacka (słow. Juhoslovenska kotlina)
  516.11 Pogórze Krupińskie (słow. Krupinská planina)
  516.12 Kotlina Ipelska (słow. Ipeľská kotlina)
  516.13 Kotlina Luczeńska (słow. Lučenecká kotlina)
  516.14 Kotlina Rimawska (słow. Rimavská kotlina)
  516.15 Kotlina Borsod

 516.2 Kras Słowacko-Węgierski (słow. Slovenský kras)

 516.3 Czerehat (słow. Cserehát)

 516.4 Kotlina Koszycka (słow. Košická kotlina)

 517.1 Góry Tokajsko-Slańskie (słow. Slanské vrchy i Zemplínské vrchy, węg. Tokaji Hegység vel Zempleni Hegység)

 517.2-5 Średniogórze Północnowęgierskie (węg. Északi-középhegség)
  517.2 Góry Bukowe (węg. Bükk)
  517.3 Matra
  517.4 Czerhat (słow. Cerová vrchovina, węg Cserhát)
  517.5 Börzsony

522, 524-526 Zewnętrzne Karpaty Wschodnie

  522 Beskidy Wschodnie

  522.1 Beskidy Lesiste
   522.11 Góry Sanocko-Turczańskie
   522.12 Bieszczady Zachodnie
   522.13 Bieszczady Wschodnie (ukr. Skoliwśki Beskydy)
   522.14 Beskidy Brzeżne (ukr. Werchnio-Dnistrowśki Beskydy)
   522.15 Gorgany
   522.16 Beskidy Pokucko-Bukowińskie

  522.2 Beskidy Połonińskie (ukr. Połonynśkyj chrebet)
   522.21 Połonina Równa (ukr. Połonyna Riwna)
   522.22 Borżawa
   522.23 Połonina Krasna (ukr. Krasna Połonyna)
   522.24 Świdowiec (ukr. Swydowieć)
   522.25 Czarnohora (ukr. Czornohora)
   522.26 Połoniny Hryniawskie (ukr. Hryniawśki Hory)

 524-525 Karpaty Mołdawsko-Munteńskie
  524.1 Obcinele Bukowińskie
  524.2 Stînişoara
  524.3 Ţarcău
  524.4 Dolina Trotuszu i Kotlina Darmaneşti
  524.5 Góry Czukaskie
  524.6 Góry Oituz
  525.1 Góry Vrancei
  525.2 Góry Buzău
  525.3 Góry Gîrbova

 526 Subkarpaty Wschodnie
  526.1 Subkarpaty Mołdawskie
  526.2 Subkarpaty Munteńskie

523 Wewnętrzne Karpaty Wschodnie

 523.1 Karpaty Marmaroskie (rum. Munţii Maramureşului)

 523.2 Kotlina Marmaroska (rum. Depresiunea Maramureş)

 523.3 Góry Rodniańsie (rum. Munţii Rodnei)

 523.4 Góry Bystrzyckie
  523.41 Obcina Mestecăniş
  523.42 Giumalăul-Rarăul
  523.43 Pietrosul
  523.44 Budac
  523.45 Ceahlău
  523.46 Giurgeu
  523.47 Hăghimaş

 523.5 Łańcuch Wyhorlacko-Gutyński (ukr. Wułkanicznyj chrebet)
  523.51 Wyhorlat (słow. Vihorlatské vrchy)
  523.52 Makowica (ukr. Makowycia)
  523.53 Bużora
  523.54 Tupy
  523.55 Góry Oaş
  523.56 Góry Gutyńskie (rum. Gutîi)
  523.57 Góry Cybelskie (rum. Ţibleş)

 523.6 Łańcuch Kelimeńsko-Hargicki
  523.61 Bîrgău
  523.62 Góry Kelimeńskie (rum. Călimăn)
  523.63 Pasmo Hargity
  523.64 Baraoltu
  523.65 Bodoc
  523.66 Perşani

 523.7 Obniżenie Gheorgeńsko-Braszowskie
  523.71 Kotlina Giurgeu (rum. Depresiunea Giurgeu)
  523.72 Kotlina Ciuc (rum. Depresiunea Ciuc)
  523.73 Kotlina Braszowska (rum. Depresiunea Braşovului)

53 Karpaty Południowe

rum. Carpaţii Meridionali
531 Właściwe Karpaty Południowe

 531.1 Grupa Fogaraska
  531.11 Bucegi
  531.12 Leaota
  531.13 Piatra Craiului
  531.14 Góry Iezerul
  531.15 Góry Fogaraskie (rum. Munţii Făgăraşului)
  531.16 Obniżenie Lovistei
  531.17 Pasmo Cozia

 531.2 Grupa Parîngu
  531.21 Góry Căpătini
  531.22 Parîng
  531.23 Obniżenie Lotru
  531.24 Góry Lotru
  531.25 Góry Sybińskie
  531.26 Góry Sebeş

 531.3 Grupa Godeanu-Retezat
  531.31 Kotlina Petroşeni
  531.32 Masyw Retezat
  531.33 Masyw Godeanu
  531.34 Góry Ţarcu
  531.35 Bruzda Czerny
  531.36 Góry Vîlcan
  531.37 Góry Mehedinţi

 531.4 Poiana Ruscă

532 Subkarpaty Południowe (Getyckie)

 532.1 Subkarpaty Ardżeszu
 532.2 Subkarpaty Aluty
 532.3 Subkarpaty Olteńskie

533 Góry Banackie
 533.1 Bruzda Temesz-Czerna
 533.2 Góry Almăj
 533.3 Góry Locva
 533.4 Kotlina Almăj
 533.5 Masyw Semenic
 533.6 Góry Anińskie
 533.7 Obniżenie Caraş-Reşiţa
 533.8 Góry Dognecea

54 Góry Zachodniorumuńskie i Wyżyna Transylwańska

541 Wyżyna Transylwańska

 541.1 Wyżyna Samoszu (rum. Podişul Someşan)

 541.2 Równina Transylwańska (rum. Cîmpia Transilvaniei)

 541.3 Dolina Środkowej Maruszy

 541.4 Wyżyna Tyrnawska (rum. Podişul Tirnavelor)

 541.5 Kotlina Fogaraska (rum. Depresiunea Făgăraşului)

 541.6 Kotlina Sibiu

 541.7 Kotlina Haţeg

542 Góry Zachodniorumuńskie (rum. Apuseni)

 542.1 Masyw Biharu (rum. Bihor)

 542.2 Góry Maruszy
  542.21 Góry Zarand
  542.22 Rudawy Siedmiogrodzkie (rum. Munţii Metaliferi)
  542.23 Góry Trascău
  542.24 Bruzda Maruszy

 542.3 Góry Kereszu
  542.31 Góry Codru
  542.32 Kotlina Beiuş
  542.33 Pădruea Craiului
  542.34 Kotlina Vad

 542.4 Góry Seş-Meseş
  542.41 Góry Seş
  542.42 Góry Meseş
  542.43 Koltina Şimleu

Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-03-02 05:18:29