Czytaj więcej"/> Drukuj
Regiel górny - jest to piętro roślinne usytuowane pomiędzy 1250 - 1550 m n.p.m. (aż po górną granicą lasu) w którym panuje klimat chłodny. W reglu górnym przeważa świerk. Bardzo podobny do regla dolnego, obecnie granice pięter w znacznym stopniu są zatarte. Piętra klimatyczno-roślinne w Karpatach:
regiel dolny – lasy bukowe; regiel górny – lasy świerkowe, jodłowe; piętro kosodrzewiny; hale – roślinność trawiasto-zielna, turnie


Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2020-08-11 20:26:52