Czytaj więcej"/> Drukuj
Referendum w sprawie wstąpienia Polski do Unii Europejskiej, tzw. referendum europejskie bądź akcesyjne, trwało wyjątkowo dwa dni - 7 i 8 czerwca 2003.
Polacy odpowiadali na następujące pytanie:
Czy wyraża Pan/Pani zgodę na przystąpienie Rzeczypospolitej Polski do Unii Europejskiej?

Według oficjalnych wyników PKW do urn poszło 58,85% uprawnionych do głosowania (tj. ok. 17,6 mln osób), z nich 77,45% (tj. ok. 13,5 mln) odpowiedziało "tak" na postawione pytanie.
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2020-08-14 03:53:51