Czytaj więcej"/> Drukuj
Referendum (głosowanie ludowe) - forma głosowania o charakterze powszechnym, najbliższa ideałowi demokracji bezpośredniej, w której udział biorą wszyscy obywatele uprawnieni do głosowanie (tj. mający czynne prawo wyborcze). W czasie referendum obywatele całego państwa lub jego części wyrażają swoją opinię w kwestii poddawanej głosowaniu.
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2020-11-23 23:26:57