Czytaj więcej"/> Drukuj
Realny socjalizm - termin wprowadzony przez oficjalną propagandę sowiecką w latach 70., określający ustroje ukształtowane w krajach rządzonych przez partie komunistyczne, a następnie przejęty przez krytyków systemu komunistycznego, zastosowany pierwotnie w celu przeciwstawienia się krytyce stosunków panujących w tych krajach, prowadzonej przez opozycję odwołującą się do tradycji socjalistycznych (rewizjonizm, dysydenci w ZSRR) i dowodzącą, że system typu sowieckiego nie jest w stanie zrealizować idei socjalistycznej
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2020-03-31 11:19:31