Czytaj więcej"/> Drukuj
Reakcja chemiczna to każdy proces w wyniku którego następuje zrywanie i/lub powstawanie nowych wiązań chemicznych.

Reakcje proste i złożone

Reakcja prosta, to inaczej mówiąc prosty akt zerwania lub powstania jednego wiązania chemicznego. W przyrodzie bardzo rzadko obserwuje się jednak reakcje proste. Można do nich zaliczyć np.: rozpad cząsteczek chloru (Cl-Cl) pod wpływem światła UV. Olbrzymia większość obserwowanych reakcji to reakcje złożone, w których dochodzi jednocześnie do rozpadu jednych wiązań i powstania drugich. Każdą reakcje złożoną można jednak "rozłożyć" na wyimaginowany ciąg reakcji prostych, które w tym przypadku nazywają się reakcjami elementarnymi. Np: Reakcja między bromowodorem i etylenem CH2=CH2 prowadząca do powstania bromoetanu (BrCH2-CH3) wiąże się z rozerwaniem wiązania H-Br, zamianą wiązania podwójnego C=C na wiązanie pojedyncze i powstanie wiązań C-Br i jednego nowego wiązania C-H. Kompletny zbiór reakcji elementarnych zachodzących podczas reakcji złożonej jest często nazywany jej mechanizmem.

Rodzaje reakcji złożonych

Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-04-22 16:21:28