Czytaj więcej"/> Drukuj
Rawa to rzeka w dorzeczu Wisły, największy prawy dopływ Brynicy (która poprzez Przemszę zasila rzekę Wisłę). Bierze swój początek przy stawie Marcin w Rudzie Śląskiej (na granicy ze Świętochłowicami). Liczy 19,6 km długości. Przepływa przez miasta śląskie: Świętochłowice, Chorzów, i centrum Katowic - w miastach jej koryto jest często całkowicie przykryte. Przed ujściem do Brynicy przyjmuje wody potoku Leśnego.
Rawa jest zasilana głównie wodą deszczową i ściekami komunalnymi i przemysłowymi. W 1893 r. stwierdzono, że w Rawie nie ma już ryb. W latach 90. rozpoczęto prace nad inwestycjami mającymi na cele poprawę jakości stanu wód, usunięcie zagrożeń związanych z podtopieniami i wylaniem rzeki oraz "wyeliminowanie uciążliwości związanych z produkcją odorów i gazów fermentacyjnych". Do początku 2005 roku w ramachach rewitalizacji rzeki Rawy wykonano nastepujące prace: oczyszczalnia ścieków na granicy Chorzowa i Katowic (nowatorskie przedsięwzięcie polegajace na skierowaniu całej rzeki poprzez oczyszczalnię, tak, że Rawa wypływa z Chorzowa całkowicie czysta) oraz budowa nowego koryta w Katowicach od ujścia do Brynicy w kierunku centrum miasta. W/g stanu na początek 2005 wybudowano 2.800 metrów nowego koryta. Wraz z nowym korytem budowane są kolektory ścieków komunalnych, tak więc ścieki nie będą trafiać do rzeki i jej zatruwać. Prace nadal trwają. Zakończenie kolejnego etapu wraz z oczyszczalnią ścieków Katowice - Zawodzie planowane jest na II połowę 2006. Wzdłuż rzeki urzadzane są tzw. Bulwary Rawy. Ostatecznym celem jest aby Rawą ponownie płynęła czysta woda.
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2020-02-26 07:18:34