Czytaj więcej"/> Drukuj
Rasizm -
Rasizm (z fr. le racisme od la race - ród rasa, grupa spokrewnionych) to ideologia oraz wypływające z niej zachowania, oparte na przekonaniu, że grupy ludzi wywodzące się z różnych miejsc ziemi mają odmienne cechy i zdolności fizyczne, intelektualne i psychiczne. Różnice te są na tyle duże, że nie można mówić o jednym rodzaju ludzkim, a o rasach, stanowiących oddzielne jednostki biologiczne, które można ustawić hierarchicznie, aby wskazać rasy wyższe i niższe.
Większość ideologów rasizmu opiera się na różnicach w wyglądzie ludzi. Czasami rasizm osadza swoje idee na wyolbrzymianiu różnic kulturowych, które według rasistów mają być brakiem przekazywanym ludziom z pokolenia na pokolenie.
Rasizm nigdy nie był ideologią jednolitą, zmieniał się i ewoluował, toteż nie istnieje modelowy wzór rasizmu - jego istotę można badać wyłącznie poprzez historię.

Rasizm i badania naukowe

Podobnie jak większość ideologii, rasizm stara się wspierać swoje założenia przy użyciu danych naukowych. Do paranaukowych metod niegdyś stosowanych zalicza się m. in. frenologię, paranaukę propagowaną przez nazistów opartą na badaniu kształtu czaszki ludzkiej i jej proponowanego związku z inteligencją i cechami charakteru. Współczesne próby udowadniania rdzennych różnic rasowych skupiają się przede wszystkim na statystycznych badaniach, np. różnic zarobków lub wyników testów inteligencji między Amerykanami europejskiego i afrykańskiego pochodzenia.

Rasizm i religia

Próbom wdrożenia społecznego podziału na rasy prawie zawsze towarzyszą usprawiedliwienia o naturze religijnej. Najstarszym przykładem jest tu prawdopodobnie system kast, zintegrowany z hinduizmem, który przetrwał do dziś od czasów inwazji "białych" Ariów na "ciemną" rdzenną ludność Półwyspu Indyjskiego, między XIX a XVI wiekiem p.n.e. (Słowo kasta w sanskrycie jest też słowem kolor). Usprawiedliwienia religijne propagowano także w kościołach chrześcijańskich w USA podczas okresu legalnego niewolnictwa, oraz w Niemczech hitlerowskich podczas prześladowań Żydów.

Rasizm i społeczeństwo

Rasizm jest często wskazywany, bądź jest już dziś ogólnie przyjęty, jako podpora ideologiczna wielu systemów kontroli, przemocy lub wyzysku, m.in. niewolnictwa w XIX stuleciu, apartheidu, systemu kast, nazizmu oraz bardziej ogólnie kolonializmu, imperializmu i fundamentalizmu.

Inne rodzaje dyskryminacji

Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2020-11-28 17:11:34