Czytaj więcej"/> Drukuj
Rafa_koralowa -
Rafa_koralowa -

Rafa – nagromadzenie wapiennych szkieletów organizmów morskich, tworzące podwodny wał lub grzbiet. Najczęściej rafy zbudowane są ze szkieletów korali, dlatego mówi się o rafach koralowych (jednakże w ich tworzeniu biorą udział także inne organizmy rafotwórcze, m.in. mszywioły, mięczaki, otwornice, a także glony).
Rafy powstają najczęściej u wybrzeży w strefie szelfu kontynentalnego, ale bywają też samotne np. w kształcie atolu. Korale potrzebują ciepłej wody o temperaturze od 18 do 35°C, dlatego nie spotyka się ich powyżej 30-35°C szerokości geograficznej północnej i południowej. Zasolenie wody od 27 do 40 . Woda musi być dość ruchliwa, tak by do organizmów docierało pożywienie. Koralowce są też bardzo wrażliwe na zanieczyszczenie wody.
Rafa może mieć kształt atolu lub bariery koralowej.
Największą rafą koralową jest Wielka Rafa Koralowa u wschodnich wybrzeży Australii.
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2020-09-19 18:32:13