Czytaj więcej"/> Drukuj
Radomka, rzeka, lewobrzeżny dopływ Wisły. dawniej zwana Radomierzą. Długość 98 km, dorzecze ponad 2000 km2. Wypływa z Lasów Przysusko-Szydłowieckich, płynie w kierunku północno-zachodnim i uchodzi do Wisły w rejonie Ryczywołu. Ważniejsze dopływy:
Mleczna z Pacynką
Narutówka z Leniwką
Jastrzębianka
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2020-12-02 11:04:34